Huurvoorwaarden

HUUROVEREENKOMST

De vermelde huurprijzen zijn exclusief BTW. Alle communicatiekosten gemaakt tijdens de huurperiode zijn niet inbegrepen in de huurprijs en worden in rekening gebracht.

Betaling

De kosten voor de huur zijn op voorhand te betalen via de voorziene betalingsmodaliteiten op de webshop. De communicatiekosten zullen worden afgetrokken van de waarborg op het einde van de huurperiode. De huurprijs en communicatiekosten worden aangerekend in Euro.

Huurperiode

De huurperiode start wanneer het toestel Sonal NV verlaat en eindigt wanneer het toestel terug in ons bezit is.

Waarborg

Een waarborg ten belope van €500 euro per toestel is vereist. De waarborg wordt op voorhand betaald via de voorziene betalingsmodaliteiten van de webshop, of via overschrijving naar onze bankrekening IBAN KBC BE16 4143 2339 2174 SWIFT/BIC KREDBEBB of een andere betaalwijze, enkel en alleen met goedkeuring van Sonal NV. De waarborg wordt u teruggestort wanneer het toestel terug in ons bezit is, getest op goede werking en na verrekening van alle gemaakte kosten na afrekening van de communicatiekosten.

Schade – verlies

Eventuele schade aan het uitgeleende materiaal tijdens de uitleenperiode of gebreken vastgesteld bij terugname zullen in rekening gebracht worden. Bij verlies wordt een nieuw toestel aangerekend.

Verzekering

Het materiaal dat u uitleent via Sonal NV is niet verzekerd tegen diefstal, verlies of schade. De huurder is verantwoordelijk voor het uitgeleende materiaal en dient zelf een verzekering te voorzien wanneer dit noodzakelijk blijkt.

Testen van het materiaal

Sonal NV zorgt ervoor dat al het uitgeleende materiaal functioneert en behoorlijk werd getest. Wij raden u aan voordat u uw thuisbasis verlaat het toestel nogmaals te testen. Dit als voorzorgsmaatregel om gebruiksfouten te vermijden.

Leveringsvoorwaarden

Enkel en alleen wanneer de waarborg gestort werd, kan het materiaal opgehaald worden bij Sonal NV, dit tijdens de werkuren en na afspraak. Het toestel kan aan u verzonden worden, de hieraan verbonden transportkosten en verzekering zijn volledig ten laste van de klant.

Reservatie

Het uitgeleende materiaal is niet onbeperkt beschikbaar. Wij raden u aan uw reservatie tijdig te bevestigen, zodat u zeker bent van een toestel wanneer u vertrekt!

Bedekkinggebied

Iridium heeft een wereldwijde dekking behalve in Hongarije, Polen, Noord Korea en Noord Sri-Lanka.
Andere gebieden die op het ogenblik geen dekking bieden zijn de landen die onder het officieel embargo vallen van de USA.